O Autorze

adw. dr Karolina Mania

adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego w Instytuce Ekonomii, Finansów i Zarządzania (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)

Działalność naukowa
 • prawo Internetu
 • legal tech
 • sieci społeczne
 • rozwiązywanie sporów
Projekty badawcze

Koordynator projektu „Komodytyzacja usług prawnych” – Miniatura 2 (Narodowe Centrum Nauki)

Pełnione funkcje

 • prezes stowarzyszenia Klubu Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej

Wybrane publikacje

 1. (artykuł naukowy) Karolina Mania, „The Legal Implications and Remedies Concerning Revenge Porn and Fake Porn: A Common Law Perspective”, Sexuality & Culture, vol 36, issue 5 (2020) link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-020-09738-0
 2. (artykuł naukowy) Karolina Mania, 'American and European Perspectives on Arbitration Agreements in Online Consumer Contracts’ (2019) 36 Journal of International Arbitration, Issue 5, pp. 659–670
 3. (artykuł naukowy) Karolina Mania, Monika Jedynak, Aneta Kuźniarska, „Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 175 (2019), s. 49-68 
 4. (rozdział) Karolina Mania, „Online mechanisms of Internet domain name dispute resolution” in:”Mediation across the globe : excerpts from the world mediation summit, Cambridge Scholars Publishing, 2018 pp. 130-148​
 5. (rozdział) Karolina Mania, „Online Dispute Resolution” (w:) „Mediacje. Teoria. Normy. Praktyka”, Wolters Kluwer Warszawa 2017, s. 299-331
 6. (monografia) Karolina Mania, “Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów”, Wolters Kluwer Warsaw 2016
 7. (artykuł naukowy)  Karolina Mania, “Online Dispute Resolution: The Future of Justice”, International Comparative Jurisprudence, 1 (2015), pp. 76-86