RAPORT

Wykorzystywanie technologii informatycznych i zmiany na rynku usług prawnych w Polsce w dobie pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

Przedstawiam dwie edycje raportu poświęconego tematyce stanu wykorzystywania technologii informatycznych i zmian zachodzących na rynku usług prawnych w Polsce. 

Pierwsza edycja badań została przeprowadzona tuż przed wybuchem pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19) w Europie (od 25 września do 25 grudnia 2019 r.), a jej wyniki są dostępne dla Państwa poniżej. Nowa rzeczywistość w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, skłoniła mnie do powtórzenia przedmiotowych badań w tożsamej formie.

Druga edycja jest zatem wynikiem przeprowadzonych badań sondażowych zrealizowanych w dniach 11 maja do 11 lipca 2020 roku na bazie ogólnodostępnej ankiety online. Polskojęzyczny kwestionariusz 14 pytań ponownie został zaadresowany do prawników w całym kraju, dzięki pomocy i wsparciu izb adwokackich i radców prawnych (badania ilościowe CAWI na bazie ankiety elektronicznej).

Niezmiennie w pierwszych pytaniach (Q1 – Q3) badałam poziom wykorzystywania i zainteresowania wybranymi technologiami informatycznymi (IT) i ocenę ich przydatności przez respondentów. W drugiej części kwestionariusza (Q4 – Q7) skupiłam się na analizie zmian zachodzących na rynku usług prawnych w Polsce, pytając o istniejące i nowe zjawiska (trendy) oraz stosowane modele biznesowe.

Chcąc uzyskać aktualny obraz rynku usług prawnych w Polsce przed i w dobie trwania pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19) do badania zaprosiłam adwokatów i radców prawnych, co pozwoliło uzyskać 451 (1. edycja) i 128 (2. edycja) wypełnionych ankiet, stanowiących podstawę przedmiotowych raportów.

Zapraszam do zapoznania się z wynikami raportów. 

Data publikacji 1. edycji raportu – 01.12.2020

Data publikacji 2. edycji raportu – 23.03.2021

adw. dr Karolina Mania (Uniwersytet Jagielloński )

Badania zrealizowane w ramach projektu pt. „Komodytyzacja usług prawnych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr rej. 2018/02/X/HS4/03272).